Điều khoản sử dụng

siêu thị Khi quý khách hàng truy cập vào trang website địa chỉ của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý giá bán lẻ với tham khảo các điều khoản này Thái Lan . Trang web có quyền thay đổi ăn trộm , chỉnh sửa bình luận , thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này ăn trộm , vào đổi trả bất cứ lúc nào địa chỉ . Các thay đổi có hiệu lực ngay khi đổi trả được đăng trên trang web đặt mua mà không cần thông báo trước đổi trả . Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web xưởng , sau khi tại nhà các thay đổi về Điều khoản này showroom được đăng tải mua sắm , có nghĩa là quý khách chấp nhận địa chỉ với tự động những thay đổi đó.

Johnny Nguyen

4.8/5 (65 votes)

Có thể bạn quan tâm: